Zakładanie spółek

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie zakładania spółek takich jak: spółki cywilne i spółki prawa handlowego (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne).

Obsługa spółek

Przygotowywanie i opiniowanie bieżących dokumentów spółki (umowy, pisma przedsądowe, pozwy itd.), sporządzenie opinii prawnej, prowadzenie rozmów ugodowych, negocjacje oraz reprezentacja przed organami.

Umowy

Umowy sporządzamy z uwzględnieniem wymogów określonej sytuacji faktycznej i prawnej, mając na uwadze wytyczne Klienta, natomiast opiniowania umów dokonujemy w sposób umożliwiający czytelne uwidocznienie Klientowi wszelkich korzyści i zagrożeń płynących z zawarcia danej umowy.

Sprawy windykacyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach windykacyjnych. Pomagamy naszym Klientom zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w trakcie postępowań sądowych reprezentując ich przez sądem, a także w postępowaniu egzekucyjnym.