Sprawy karne

Obrona w postępowaniu przygotowawczym przed policją lub prokuraturą,przed sądem, zastępstwo skazanego w postępowaniu wykonawczym, reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym.

Sprawy spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie postępowań dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, przyjmowania i odrzucenia spadku, zachowku, dziedziczenia testamentowego, dziedziczenia gospodarstw rolnych oraz uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

Sprawy cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o zapłatę, eksmisję, zniesienie współwłasności, służebność w tym służebność drogi koniecznej, zasiedzenie, naruszenie dóbr osobistych, przygotowywanie oraz weryfikację umów, a także oferuje pełne wsparcie swoich klientów w negocjacjach.

Sprawy rodzinne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o alimenty, ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwam, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz dotyczących rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka.