ALIMENTY – DORADZTWO PRAWNE

Rozwód to proces szczególnie trudny dla dzieci rozchodzących się małżonków. Potrzebują one nie tylko kontaktu z obojgiem rodziców, ale też w praktyce zabezpieczenia finansowego dalszego funkcjonowania. Prawo zobowiązuje rodziców do tego by zapewnili swoim dzieciom godne warunki życia i rozwoju. W przypadku, gdy małżonkowie się rozwodzą, a co za tym idzie – przestają mieszkać razem, prawa te powinny być realizowane poprzez łożenie na utrzymanie dziecka. Zobowiązanie to zwane jest obowiązkiem alimentacyjnym. Co ważne, alimenty to nie tylko zobowiązanie finansowe, ale też obowiązek sprawowania opieki nad małoletnim w sytuacjach szczególnych. Wysokość kwoty stanowiącej alimenty ustalana jest przez sąd w takcie rozprawy alimentacyjnej.

Moja kancelaria adwokacka posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o alimenty. Świadczę doradztwo prawne zarówno dla osób pozwanych, jak i inicjujących sprawy, których przedmiotem są alimenty, a dokładniej ich podwyższenie, zmiana wysokości, zabezpieczenia czy uchylenie. Zapewniam wsparcie prawne na każdym etapie postępowania alimentacyjnego.

KIM JESTEM?

Adwokat Patryk Wróbel, sprawy rodzinne Kalisz, Ostrzeszów, Kępno
ADWOKAT

PATRYK WRÓBEL

Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Deutsch-Polnische Rechtsschule (Szkoły Prawa Niemieckiego) organizowanej przez Humboldt-Universität w Berlinie oraz WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywałem w Kancelariach Adwokackich na terenie województwa Śląskiego i Dolnośląskiego. Po ukończonej aplikacji adwokackiej złożyłem egzamin adwokacki z jednym z najlepszych wyników w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Jako adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką świadczę doradztwo prawne we wszystkich problemach prawnych z zakresu prawa rodzinnego, w tym sprawach o alimenty. Reprezentuję klientów przed w procesach sądowych. Posiadam bogate doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi, a także sądami administracyjnymi. Posługuję się językiem angielskim i niemieckim. Świadczę pomoc prawną dla klientów z miast Kalisz, Kępno i Ostrzeszów.

Telefon

Zadzwoń do nas, jeśli chcesz porozmawiać o swoim problemie prawnym i umówić się na spotkanie.

E-mail

Napisz do nas e-mail lub wypełniej formularz kontaktowy z opisem problemu prawnego.

Adres

Biuro Wrocław
ul. Podwale 19/5, 50-043 Wrocław
Biuro Ostrzeszów
ul. I. Daszyńskiego 17, 63-500 Ostrzeszów
Biuro Kalisz
Aleja Wolności 12 lok. 106, 62-800 Kalisz
Biuro Kępno
ul. Graniczna 21a, 63-600 Kępno

ALIMENTY

Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o alimenty. Reprezentujemy klientów w sprawach o zasądzenie alimentów, podwyższenie lub obniżenie alimentów, a także w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

ZMIANA WYSOKOŚCI ALIMENTÓW

Pozew o zmianę wysokości świadczenia jakim są alimenty może składać zarówno strona zobowiązana do płacenia, jak i strona uprawniona do otrzymywania alimentów. Pozew ten może być złożony w sytuacji, gdy zmianie ulegną koszty utrzymania uprawnionego lub możliwości zarobkowe osoby płacącej alimenty.

UCHYLANIE OD ZAPŁATY ALIEMNTÓW

Alimenty to obowiązek nałożony przez sąd. Uchylanie się od jego świadczenia może być egzekwowane. Drogi do odzyskania należności mogą prowadzić przez komornika, któremu zlecimy wyegzekwowanie alimentów lub przez prokuraturę, poprzez wszczęcie postępowania karnego. O pomoc zwrócić można się także do Funduszu Alimentacyjnego, który ma na celu zabezpieczenie wypłacania alimentów, których płatnicy uchylali się od ich płacenia.

ALIMENTY

ZAKRES USŁUG

Sprawy rozwodowe wiążą się niemal nieodłącznie z procesami o alimenty. Dodatkowo, szereg sytuacji, które mają miejsce w trakcie pobierania alimentów, może powodować konieczność prowadzenia spraw o podwyższenie, obniżenie, czy uchylenie alimentów. Procesy te niosą za sobą duży bagaż emocjonalny, to też pomocny jest doświadczony adwokat, który pomoże nam dobrać najlepszą strategię dalszych działań oraz będzie nas reprezentował w trakcie toczącego się sporu.

Prowadzenie spraw o alimenty

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne w procesach o alimenty, wskazując optymalne rozwiązania w toku prowadzonych spraw.
Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o alimenty to m.in. :
– Prowadzenie rozmów ugodowych.
– Przygotowanie pozwu o zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów.
– Sporządzenie odpowiedzi na pozew.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Podwyższenie alimentów

Wysokość alimentów zależy z jednej strony od potrzeb uprawnionego (dziecka), z drugiej strony od możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do wypłaty świadczenia jakim są alimenty. Zmiana jednego z tych czynników, wzrost kosztów utrzymania dziecka lub zmiana statusu majątkowego zobowiązanego, daje uzasadnione podstawy do wnioskowania o podwyższenie alimentów.
Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw dotyczących podwyższenia alimentów to m.in. :
– Przygotowanie pozwu o podwyższenie alimentów.
– Sporządzenie odpowiedzi na pozew.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Obniżenie alimentów

Alimenty można także obniżyć. Jest to możliwe w przypadkach, gdy sytuacja materialna zobowiązanego do wypłaty uległa pogorszeniu lub poprawiła się sytuacja materialna uprawnionego do otrzymywania alimentów. O obniżenie alimentów można także wnioskować, gdy spadły koszty utrzymania osoby pobierającej świadczenie.
Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w sprawach o obniżenie alimentów to m.in. :
– Przygotowanie pozwu o obniżenie alimentów.
– Sporządzenie odpowiedzi na pozew.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów, to konstrukcja prawna pozwalająca pozyskać środki finansowe na utrzymanie dziecka zanim rozstrzygnie się postępowanie sądowe w tej kwestii. Sądowe postanowienie o zabezpieczeniu alimentów ma klauzulę wykonalności z urzędu, co umożliwia wszczęcie egzekucji w sytuacji, gdy zobowiązany rodzic spóźnia się z wypłatą środków.
Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w ramach spraw o zabezpieczenia alimentów to m.in. :
– Przygotowanie wniosku o zabezpieczenie alimentów.
– Sporządzenie odpowiedzi na wniosek.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Uchylenie alimentów

Obowiązek alimentacyjny zwykle nie ma ram czasowych. Stąd też w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wnioskowanie o ich uchylenie. Najczęściej dzieje się to, gdy uprawniony do alimentów się usamodzielni, a wiec wykazuje własne środki utrzymania. O uchylenie alimentów starać może się także zobowiązany, który np. stracił pracę. Pozew o uchylenie alimentów będzie też logiczną konsekwencja sądowego wyroku zaprzeczającego ojcostwu zobowiązanego.
Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w ramach spraw o uchylenie alimentów to m.in. :
– Przygotowanie pozwu o uchylenie alimentów.
– Sporządzenie odpowiedzi na pozew.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Unikanie płacenia alimentów

Wyrok przyznający alimenty ma klauzulę wykonalności. Oznacza to, że zobowiązany musi podporządkować się wytycznym orzeczenia sądu, w przeciwnym wypadku uprawniony do alimentów może skierować swoje roszczenie od razu do komornika.

FotoPW 5 Adwokat alimenty Kalisz Kępno Ostrzeszów
FotoPW 6 Adwokat alimenty Kalisz Kępno Ostrzeszów
FotoPW 7 Adwokat alimenty Kalisz Kępno Ostrzeszów