PRAWO NIERUCHOMOŚCI – DORADZTWO PRAWNE

Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę budowlaną? Szukasz prawnika, który sprawdzi wybraną przez Ciebie nieruchomość od strony prawnej? Zbada umowę oraz stan prawny nieruchomości i wskaże ewentualne problemy, które mogą pojawić się w przyszłości? Chcesz sprzedać, wynająć lub wydzierżawić lokal, budynek lub ziemię? Szukasz prawnika, który przygotuje umowę i udzieli Ci wsparcia prawnego podczas transakcji? Otrzymałeś nieruchomość w spadku i chcesz uregulować jej stan prawny i właścicielski? Masz inny problem z obszaru prawa nieruchomości np. z zasiedzeniem, służebnościami?

Jako prawnik na co dzień doradzam zarówno właścicielom, jak i osobom zamierzającym zakupić nieruchomość, w problemach prawnych, których istotą jest prawo nieruchomości. Oferuję moim Klientom pomoc w zakresie przygotowania, opiniowania i negocjowania warunków wszelkich umów związanych z nieruchomościami. Reprezentuję strony podczas transakcji, występuję w imieniu Klientów przed organami administracji publicznej oraz postępowaniach przed sądem.

KIM JESTEM?

Adwokat Patryk Wróbel prawo nieruchomości Kalisz Ostrzeszów Kępno
ADWOKAT

PATRYK WRÓBEL

Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Deutsch-Polnische Rechtsschule (Szkoły Prawa Niemieckiego) organizowanej przez Humboldt-Universität w Berlinie oraz WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywałem w Kancelariach Adwokackich na terenie województwa Śląskiego i Dolnośląskiego. Po ukończonej aplikacji adwokackiej złożyłem egzamin adwokacki z jednym z najlepszych wyników w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Jako adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką świadczę doradztwo prawne we wszystkich problemach prawnych, w których istotą jest prawo nieruchomości. Przygotowuję umowy sprzedaży i zakupu nieruchomości. Reprezentuję Klientów przed organami administracyjnymi oraz w procesach sądowych. Jestem adwokatem posiadającym bogate doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi, a także sądami administracyjnymi. Posługuję się językiem angielskim i niemieckim. Świadczę pomoc prawną dla klientów z miast Kalisz, Kępno i Ostrzeszów.

Telefon

Zadzwoń do nas, jeśli chcesz porozmawiać o swoim problemie prawnym i umówić się na spotkanie.

E-mail

Napisz do nas e-mail lub wypełniej formularz kontaktowy z opisem problemu prawnego.

Adres

Biuro Wrocław
ul. Podwale 19/5, 50-043 Wrocław
Biuro Ostrzeszów
ul. I. Daszyńskiego 17, 63-500 Ostrzeszów
Biuro Kalisz
Aleja Wolności 12 lok. 106, 62-800 Kalisz
Biuro Kępno
ul. Graniczna 21a, 63-600 Kępno

SPRZEDAŻ I ZAKUP

Oferujemy wsparcie prawne dla osób, które chcą kupić nieruchomość na rynku wtórnym lub pierwotnym. Nasz prawnik świadczy pomoc prawną zanim jeszcze dojdzie do transakcji. Wspieramy nabywców już na etapie poszukiwań najkorzystniejszej nieruchomości. Badamy stan prawny i wskazujemy ewentualne ryzyka wynikające z właściwości danej nieruchomości. Na etapie transakcji, w zależności od potrzeb, przygotowujemy umowy sprzedaży nieruchomości, analizujemy umowy otrzymane od sprzedającego i pomagamy negocjować ich niekorzystne warunki.

WYNAJM I DZIERŻAWA

Najem nieruchomości to dziś nie tylko chęć zapewnienia sobie potrzeb mieszkaniowych. Nie brakuje dziś osób posiadających kilka nieruchomości na wynajem, dla których zyski z najmu są bardzo ważną częścią ich comiesięcznego przychodu. Świadczymy pełne wsparcie prawne dla wynajmujących i najemców. Nasz prawnik przygotowuje umowy najmu lub dzierżawy, a także reprezentuje w procesie dochodzenia roszczeń z ich tytułu. Wspieramy także najemców, którzy domagają się roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów przez wynajmujących. Na analogicznych zasadach obsługujemy również dzierżawców i wydzierżawiających.

REGULOWANIE STANU PRAWNEGO

Wspieramy właścicieli, jak i przyszłych właścicieli nieruchomości, we wszystkich problemach z zakresu prawa nieruchomości, z którymi zmagają się ich budynki lub działki. Nasz prawnik oferuje kompleksową analizę stanu prawnego i zaszłości wraz z oceną szans na uzyskanie pozytywnych decyzji, w odniesieniu do każdego problemu prawnego. Przedstawiamy naszym zdaniem najbardziej korzystną strategię postępowania i konkretne kroki w stosunku do współwłaścicieli czy organów administracji publicznej.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

ZAKRES USŁUG

Prawo nieruchomości to obszar prawa, w którym nie sposób wymienić wszystkie możliwe problemy prawne, jakie tyczyć mogą się nieruchomości. Zmiany statusu właścicielskiego, poszczególne ustawy i akty prawne, wnoszone przez dziesiątki lat sprawiają, że dziś każdy problem prawny działki czy budynku wymaga od prawnika wnikliwej indywidualnej analizy przypadku. Poniżej przedstawiam obszary doradztwa prawnego w zakresie prawa nieruchomości, w ramach których oferujemy wsparcie naszego prawnika.

Zakup nieruchomości

Badamy umowy przedwstępne jak i finalne umowy sprzedaży nieruchomości, analizujemy umowy rezerwacyjne, deweloperskie i umowy przeniesienia własności. Nasz prawnik doradza zarówno kupującym na rynku wtórnym jak i pierwotnym. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach związanych z zawartymi umowami.

Sprzedaż nieruchomości

Wspieramy osoby zbywające nieruchomości lub swoje udziały w nieruchomościach. Przygotowujemy umowy przedwstępne, umowy sprzedaży, sugeruję najlepszy model / koncepcję transakcji. Doradzamy przy ewentualnych kwestiach spornych, jak i w przypadku wystąpienia roszczeń ze strony kupującego, już po zakończeniu transakcji.

Najem i dzierżawa nieruchomości

Przygotowujemy umowy najmu i dzierżawy, które uwzględniają indywidualne cechy nieruchomości, która jest ich przedmiotem. Reprezentujemy zarówno najemców i wydzierżawiających, jak i dzierżawców i wynajmujących.

Audyt prawny nieruchomości

Doradzamy także na etapie poszukiwania wymarzonej nieruchomości. Badamy jej stan prawny i problemy natury prawnej, które mogłyby utrudnić pełne korzystanie z zakupionego budynku lub gruntu.

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Pomagamy przygotować nieruchomość do sprzedaży od prawnej strony tego przedsięwzięcia. Sugerujemy i wdrażam kroki, które pozwolą nam wyprowadzić jej stan prawny do uzyskania możliwie jak najbardziej atrakcyjnej formy. Doradzamy osobom, które zakupiły nieruchomość obciążoną różnymi problemami prawnymi, mając na celu poprawę ich stanu prawnego. Wspieramy osoby, które odziedziczyły nieruchomości a nierzadko wraz z nimi ich problemy prawne.

Foto 4 Adwokat prawnik prawo nieruchomości Kalisz Kępno Ostrzeszów
Foto 5 Adwokat prawnik prawo nieruchomości Kalisz Kępno Ostrzeszów
Foto 6 Adwokat prawnik prawo nieruchomości Kalisz Kępno Ostrzeszów