ROZWÓD – DORADZTWO PRAWNE

Rozwód to decyzja, z którą kończy się pewien etap naszego życia. Jednak w wielu przypadkach to właśnie formalne zakończenie związku małżeńskiego pomaga rozpocząć kolejny rozdział w życiu. Rozwód to trudny dla obu stron proces, z którym nierzadko wiąże się duże obciążenie emocjonalne. Strony muszą ustalić formalne warunki rozstania, uregulować kwestie opieki nad dziećmi, alimentów, podzielić majątek. Wszystkie te kwestie sprawiają, że proces o rozwód angażuje ponadnormatywnie czas i emocje. Dlatego też tak ważny jest doświadczony adwokat, który pomoże ustalić najkorzystniejszą strategię procesową z najwyższą starannością i dopilnuje wszystkich aspektów toczącego się procesu.

Jako adwokat posiadam bogate doświadczenie w sprawach o separację, rozwód i podział majątku. Pomagamy osobom, które chcą wnieść pozew o rozwód, jak i pozwanym przez swoich współmałżonków. Świadczę również doradztwo prawne przy przygotowaniu małżeńskich umów majątkowych tzw. intercyzy oraz w sprawach o unieważnienie małżeństwa. Zakres usług w obszarze spraw małżeńskich obejmuje prowadzenie rozmów ugodowych, negocjacje, sporządzenie wniosków, pozwów, odpowiedzi na pozew oraz reprezentację Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

KIM JESTEM?

Foto BIO Adwokat Patryk Wróbel Rozwód Kalisz, Ostrzeszów, Kępno
ADWOKAT

PATRYK WRÓBEL

Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Deutsch-Polnische Rechtsschule (Szkoły Prawa Niemieckiego) organizowanej przez Humboldt-Universität w Berlinie oraz WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywałem w Kancelariach Adwokackich na terenie województwa Śląskiego i Dolnośląskiego. Po ukończonej aplikacji adwokackiej złożyłem egzamin adwokacki z jednym z najlepszych wyników w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Jako adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką świadczę doradztwo prawne we wszystkich obszarach z zakresu prawa rodzinnego – m.in. sprawach o rozwód oraz podział majątku. Reprezentuję klientów w procesach sądowych. Posiada bogate doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi, a także sądami administracyjnymi. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Świadczę pomoc prawną dla Klientów z miast Kalisz, Kępno, Ostrzeszów i Wrocław.

Telefon

Zadzwoń do nas, jeśli chcesz porozmawiać o swoim problemie prawnym i umówić się na spotkanie.

E-mail

Napisz do nas e-mail lub wypełniej formularz kontaktowy z opisem problemu prawnego.

Adres

Biuro Wrocław
ul. Podwale 19/5, 50-043 Wrocław
Biuro Ostrzeszów
ul. I. Daszyńskiego 17, 63-500 Ostrzeszów
Biuro Kalisz
Aleja Wolności 12 lok. 106, 62-800 Kalisz
Biuro Kępno
ul. Graniczna 21a, 63-600 Kępno

ROZWÓD

Sądowe orzeczenie rozwodu, czyli de facto formalnego zakończenia związku małżeńskiego możliwe jest, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Małżonkowie mogą samodzielnie zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie któregoś z nich lub złożyć w ręce sądu rozstrzygnięcie o winie. Rozwód z orzeczeniem o jednostronnej winie małżonka rzutować może na orzeczenie alimentów dla drugiego małżonka. Wsparcie prawne adwokata może pomóc w udowodnieniu winy małżonka lub z drugiej strony zapobiec niekorzystnym / krzywdzącym orzeczeniom, które rzutować mogą na kolejne procesy sądowe.

PODZIAŁ MAJĄTKU

Związek małżeński to także wspólność majątkowa małżonków. Jej ustanie możliwe jest m.in. poprzez sądowe orzeczenie o sposobie podziału majątku wspólnego małżonków lub poprzez ugodę – umowę o podziale majątku, której warunki negocjowane są poza salą rozpraw. W przypadkach, gdy pomiędzy małżonkami nie ma szans na zawarcie ugody, kwestie podziału majątku rozstrzyga sąd. Udział adwokata w sprawach o podział majątku może opierać się zarówno na wsparciu prawny przy negocjowaniu warunków umowy między małżonkami, jak i reprezentacji w postępowaniach przed sądem.

INTERCYZA

Podział majątku nie musi być następstwem rozwodu lub separacji. Małżonkowie mogą bowiem już w momencie przystępowania do związku małżeńskiego zdecydować o ograniczeniu wspólności majątkowej. Umowa w tym przedmiocie zwana jest intercyzą. Małżonkowie za pomocą umowy zawartej w formie aktu notarialnego mogą wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Nasz adwokat świadczy pomoc prawną przy przygotowaniu wszystkich wymienionych powyżej małżeńskich umów majątkowych.

ROZWÓD I INNE SPRAWY ROZWODOWE

ZAKRES USŁUG

Rozwód

W dotychczasowej pracy jako adwokat zdobyłem bogate doświadczenie w sprawach o rozwód. Wspieram w uzyskiwaniu rozwodów z orzeczeniem o winie. Doradzam najlepszą w danej sytuacji strategię procesową. Pomagam osobom, które chcą wnieść pozew o rozwód. Reprezentuję Klientów, którzy zostali pozwani przez współmałżonka.
Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o rozwód to m.in.:.
– Bieżące konsultacje prawne z adwokatem.
– Sporządzenie pozwu o rozwód.
– Przygotowanie odpowiedzi na pozew o rozwód.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Separacja

Oferuję pomoc prawną w sprawach o separacje. Pomagam osobom, które chcą uchylić wspólność małżeńską, ale wciąż żywią nadzieję na powrót do wspólnego pożycia. Przygotowuję i pomagam wnieść pozew o separację. Reprezentuję Klientów, którzy zostali pozwani przez współmałżonka.
Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o separację to m.in.:.
– Bieżące konsultacje prawne z adwokatem.
– Sporządzenie pozwu o separację.
– Przygotowanie odpowiedzi na pozew o separację.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Unieważnienie małżeństwa

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o unieważnienie małżeństwa. Małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone: przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli; pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony; pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.
Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o unieważnienie małżeństwa to m.in.:.
– Bieżące konsultacje prawne z adwokatem.
– Sporządzenie pozwu o unieważnienie małżeństwa.
– Przygotowanie odpowiedzi na pozew.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Podział majątku małżonków

Doradztwo prawne adwokata w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, który jest efektem rozwodu, separacji obejmuje m.in.:.
– Bieżące konsultacje prawne z adwokatem.
– Prowadzenie rozmów ugodowych.
– Negocjacje.
– Sporządzenie wniosku o podział majątku wspólnego.
– Przygotowanie odpowiedzi na wniosek.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Przygotowanie umów majątkowych małżeńskich (tzw. intercyzy)

Jako adwokat świadczę pomoc prawną w zakresie doradztwa przy przygotowaniu umów majątkowych małżeńskich. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Zwrot wydatków i nakładów na majątek wspólny lub osobisty małżonków

Jako adwokat oferuje pomoc prawną w zakresie spraw związanych ze zwrotem wydatków i nakładów na majątek wspólny lub osobisty. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Każdy z małżonków może żądać również zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem to m.in. :
– Prowadzenie rozmów ugodowych.
– Przygotowanie pism procesowych w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

FotoPW Rozwód Adwokat Kalisz Ostrzeszów Kępno
FotoPW 6 Adwokat Rozwód Kalisz Ostrzeszów Kępno