PRAWO SPADKOWE – DORADZTWO PRAWNE

Prawo spadkowe to niezwykle wymagający obszar doradztwa prawnego. Sprawy spadkowe to zwykle wielowątkowy proces ustalania masy spadkowej, osób uprawnionych do dziedziczenia i przysługującego im udziału w spadku, który na samym końcu wieńczy podział spadku. Sprawy spadkowe niejednokrotnie uwzględniać muszą indywidualne postanowienia testamentu, który pozostawił po sobie zmarły. Problemów dostarczać może także ustalenie aktywów i pasywów masy spadkowej. Nierzadko uprawnieni do spadkobrania są zwaśnieni ze sobą, a wykryte w trakcie postępowania niejasności dodatkowo odwlekają ostateczny podział spadku. Wszystko to sprawia, że strony postępowania spadkowego często reprezentować musi adwokat, który znając praktykę spadkobrania pomoże właściwie ochronić nasze interesy podczas każdego etapu postępowania.

Moja kancelaria adwokacka posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw, których przedmiotem jest prawo spadkowe. Pomagam w sporach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, przyjmowania i odrzucenia spadku, zachowku, dziedziczenia testamentowego, dziedziczenia gospodarstw rolnych oraz uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Jako adwokat reprezentuję klientów w trakcie całego postępowania spadkowego, przed notariuszem, jak i sądami zarówno I jak i II instancji. Osobom, które jeszcze za swojego życia chcą uregulować zasady podziału swojego majątku, w sposób odmienny od ustawowego, pomagam przygotować i testament.

KIM JESTEM?

Adwokat Patryk Wróbel prawo spadkowe Kalisz Ostrzeszów Kępno
ADWOKAT

PATRYK WRÓBEL

Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Deutsch-Polnische Rechtsschule (Szkoły Prawa Niemieckiego) organizowanej przez Humboldt-Universität w Berlinie oraz WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywałem w Kancelariach Adwokackich na terenie województwa Śląskiego i Dolnośląskiego. Po ukończonej aplikacji adwokackiej złożyłem egzamin adwokacki z jednym z najlepszych wyników w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Jako adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką świadczę doradztwo prawne we wszystkich problemach prawnych, w których istotą jest prawo spadkowe. Reprezentuję klientów przed w procesach sądowych. Jestem adwokatem posiadającym bogate doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi, a także sądami administracyjnymi. Posługuję się językiem angielskim i niemieckim. Świadczę pomoc prawną dla klientów z miast Kalisz, Kępno i Ostrzeszów.

Telefon

Zadzwoń do mnie, jeśli chcesz porozmawiać o swoim problemie prawnym i umówić się na spotkanie.

E-mail

Napisz do mnie e-mail lub wypełnij formularz kontaktowy z opisem problemu prawnego.

Adres

Przyjdź lub umów się na spotkanie.

Biuro Wrocław
ul. Podwale 19/5, 50-043 Wrocław
Biuro Ostrzeszów
ul. I. Daszyńskiego 17, 63-500 Ostrzeszów
Biuro Kalisz
Aleja Wolności 12 lok. 106, 62-800 Kalisz
Biuro Kępno
ul. Graniczna 21a, 63-600 Kępno

NABYCIE SPADKU

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest postępowaniem nieprocesowym. Z założenia prawo spadkowe nie ma spornego charakteru. Niestety z uwagi na spory pomiędzy uczestnikami postępowania, o uprawnienie do dziedziczenia, zakres przysługujących uprawnień, czy podważanie legalności testamentu, często sprawy te przenoszą się na ławy sądowe. Jako adwokat reprezentuję interesy osób ubiegających się o udział w masie spadkowej.

TESTAMENT

Doradzam przy sporządzaniu testamentu, którego legalności nie będzie można podważyć. Pomagam w ustaleniu ostatniej woli zmarłego, wyrażonej także w testamencie ustnym. Posiadam doświadczenie w w sprawach dotyczących dziedziczenia testamentowego i unieważnienia testamentu. Wspieram swoich klientów w rozwiązywaniu problemów związanych z testamentem, regulowanych przez prawo spadkowe.

ZACHOWEK

Prawo spadkowe definiuje zachowek jako udział w przekazanym w testamencie spadku, przysługujący wszystkim uprawnionym do spadkobrania. Zachowek to świadczenie należne wszystkim pominiętym w testamencie. Jako adwokat świadczę wsparcie prawne w sprawach o ustalenie wysokości należnego zachowku oraz zgłaszanie i egzekwowanie roszczeń z tytułu zachowku.

PRAWO SPADKOWE

ZAKRES USŁUG

Sprawy spadkowe to często wielowątkowe postępowania, które traktujemy bardzo indywidualnie. Nierzadko dotyczą one majątku, który przez długie lata pozostawał w naszym władaniu, z drugiej strony także należnego nam majątku lub jego części. Mnogość płaszczyzn spraw, których przedmiotem jest prawo spadkowe sprawia, że niezwykle cenny okazuje się adwokat, który nie tylko doradzi, ale też poprowadzić nasze sprawy, zapewnia prawidłowe zabezpieczenie naszych interesów w trakcie toczących się sporów. Poniżej przedstawiam wszystkie obszary doradztwa prawnego w zakresie prawa spadkowego.

Stwierdzenie nabycia spadku

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie postępowań dotyczących stwierdzenia nabycia spadku. Pomagamy osobom, których postępowanie spadkowe rozciąga się na szereg problemów, nazbyt skomplikowanych do prowadzenia na własną rękę problemów, u podstaw których leży prawo spadkowe.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze świadczenia pomocy prawnej w zakresie postępowań dotyczących stwierdzenia nabycia spadku to m.in. :
– Pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych.
– Sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Przyjmowanie i odrzucanie spadku

Kancelaria oferuje także pomoc prawną przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze świadczenia pomocy prawnej przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku to m.in. :
– Analiza okoliczności związanych z ryzykiem przyjęcia bądź odrzucenia spadku przez spadkobiercę

Zachowek

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw dotyczących zachowku. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Zachowek to świadczenie należne wszystkim pominiętym w testamencie, którym prawo spadkowe daje podstawę do ubiegania się o swoją część rozdysponowanej masy spadkowe.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze świadczenia pomocy prawnej w zakresie spraw dotyczących zachowku to m.in. :
– Prowadzenia negocjacji ze spadkobiercami testamentowymi.
– Sporządzenie pozwu o zachowek.
– Przygotowanie odpowiedzi na pozew.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Dział spadku

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw dotyczących działu spadku.
Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze świadczenia pomocy prawnej w sprawach dotyczących działu spadku to m.in. :

– Prowadzenie negocjacji ze spadkobiercami.
– Przygotowanie umowy o dział spadku.
– Sporządzenie wniosku o dział spadku.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Dziedziczenie ustawowe

Jeśli zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, to dziedziczenie odbywa się w myśl przepisów prawa spadkowego. Nadają one uprawnienia do dziedziczenia i regulują wielkość udziału w masie spadkowej. Wspieram osoby, które chcą dochodzić swojej części spadku w ramach dziedziczenia ustawowego.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w tym to m.in. :
– Konsultacje prawne.
– Przygotowanie wniosków.
– Przygotowanie pism procesowych.
– Reprezentowanie w trakcie negocjacji.
– Reprezentacja przed notariuszem i sądem zarówno I jak i II instancji.

Dziedziczenie testamentowe

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach związanych z dziedziczeniem testamentowym.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze świadczenia pomocy prawnej w sprawach związanych z dziedziczeniem testamentowym to m.in. :

– Kwestionowanie ważności testamentu.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Zrzeczenie się dziedziczenia

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie umów o zrzeczenie się dziedziczenia. Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze świadczenia pomocy prawnej w sprawach związanych z umownym zrzeczeniem się dziedziczenia to m.in. :

– Prowadzenie negocjacji.
– Pomoc w skutecznym zrzeczeniu się dziedziczenia.

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze świadczenia pomocy prawnej w sprawach związanych z dziedziczeniem gospodarstw rolnych to m.in. :
– Prowadzenia negocjacji.
– Przygotowanie pism procesowych.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Wyłączenie małżonka z dziedziczenia

Spadkobiercy mogą starać się o wyłączenie z dziedziczenia małżonka zmarłego, wobec którego w chwili śmierci małżonka, trwał proces o rozwód z zasadnym żądaniem o orzeczenie o winie.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw dotyczących wyłączenia z dziedziczenia to m.in. :
– Konsultacje prawne.
– Przygotowanie wniosków.
– Przygotowanie pism procesowych.
– Reprezentacja przed notariuszem i sądem zarówno I jak i II instancji.

Uznanie spadkobiercy na niegodnego dziedziczenia

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze świadczenia pomocy prawnej w sprawach związanych z uznaniem spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia to m.in. :

– Przygotowanie pozwu o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.
– Sporządzenie odpowiedzi na pozew.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

FotoPW 4 Adwokat prawo spadkowe Kalisz Kępno Ostrzeszów
FotoPW 5 Adwokat prawo spadkowe Kalisz Kępno Ostrzeszów
FotoPW 6 Adwokat prawo spadkowe Kalisz Kępno Ostrzeszów