POMOC PRAWNA DLA KIEROWCÓW

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących wypadków drogowych. Pomagamy kierowcom, którzy spowodowali wypadek drogowy, a także oferujemy pomoc prawną dla ofiar wypadków drogowych. Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniu karnym jak również cywilnym dbając o sprawne i korzystne zakończenie sprawy.

PROWADZENIE POJAZDU W STANIE NIETRZEŹWOŚCI

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o zapłatę. Pomagamy naszym Klientom zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w trakcie postępowań sądowych reprezentując ich przez sądem, a także w postępowaniu egzekucyjnym. Inicjujemy postępowania w imieniu powodów, składając pozew o zapłatę, zastępujemy również pozwanych broniąc ich przed nienależnymi roszczeniami. Prowadzimy sprawy w postępowaniu zwykłym, upominawczym, uproszczonym, nakazowym, elektronicznym postępowaniu upominawczym.

KOLIZJE DROGOWE

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących „kolizji drogowych”.

WYPADKI DROGOWE

ZAKRES USŁUG

Wypadki drogowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących wypadków drogowych. Pomagamy kierowcom, którzy spowodowali wypadek drogowy, a także oferujemy pomoc prawną dla ofiar wypadków drogowych. Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniu karnym jak również cywilnym dbając o sprawne i korzystne zakończenie sprawy.

Kolizje drogowe

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących „kolizji drogowych”.

Prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu. Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania, dbając o to ażeby postępowanie prowadzone było w sposób prawidłowy, a ewentualne konsekwencje popełnionego czynu zabronionego możliwie najmniej dotkliwe dla sprawcy.

Odebrania prawa jazdy

Kancelaria oferuje pomoc prawną w prowadzeniu spraw dotyczących odebrania prawa jazdy zarówno za jazdę w stanie nietrzeźwości jak i w wyniku przekroczenia prędkości lub spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd oraz szkody na osobach

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw dotyczących uzyskania odszkodowania zarówno za uszkodzony pojazd po wypadku/kolizji, za pojazd zastępczy, a także za szkody na osobach powstałe na skutek wypadku drogowego.

Reprezentacja przed sądem kierowców

Kancelaria oferuje także pomoc prawną dla kierowców obwinionych o popełnienie określonych w obowiązujących przepisach wykroczeń drogowych.