ODSZKODOWANIA – DORADZTWO PRAWNE

Miałeś wypadek komunikacyjny? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu? Uległeś wypadkowi w pracy, w drodze do pracy, jesteś ofiarą błędu lekarskiego? Chcesz dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela lub uważasz, że przyznane Ci odszkodowanie jest za niskie? Jako adwokat doradzam osobom ubiegającym się o wypłatę odszkodowania za doznane szkody. Reprezentuję Klientów w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi, a jeśli nie uda się wypracować porozumienia, także w postępowaniach przed sądem.

Pamiętaj, że możesz poddawać w wątpliwość wysokość odszkodowania przyznanego Ci przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeśli uważasz, że wypłacone Ci odszkodowanie nie pozwala na pokrycie doznanych strat lub gdy naprawa szkody opiewa na kwotę dużo wyższą niż zaproponowane przez ubezpieczyciela odszkodowanie, to możesz dochodzić swoich roszczeń także przed sądem. Osoby, które straciły w wypadku nie tylko zdrowie, ale i bliskich mogą dochodzić nie tylko odszkodowania z polisy, ale także zadośćuczynienia. Na wysokość zadośćuczynienia ma znaczenie indywidualna ocena sytuacji. Dochodząc zadośćuczynienia za ból i cierpienie natury psychicznej wynikające z doznanej krzywdy warto skorzystać ze wsparcia adwokata.

KIM JESTEM?

Adwokat Patryk Wróbel Kancelaria Odszkodowania Kalisz Ostrzeszów Kępno
ADWOKAT

PATRYK WRÓBEL

Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Deutsch-Polnische Rechtsschule (Szkoły Prawa Niemieckiego) organizowanej przez Humboldt-Universität w Berlinie oraz WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywałem w Kancelariach Adwokackich na terenie województwa Śląskiego i Dolnośląskiego. Po ukończonej aplikacji adwokackiej złożyłem egzamin adwokacki z jednym z najlepszych wyników w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Jako adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką świadczę doradztwo prawne we wszystkich problemach prawnych, w których przedmiotem są odszkodowania. Reprezentuję Klientów w kontaktach z ubezpieczycielami oraz w procesach sądowych. Jestem adwokatem posiadającym bogate doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi, a także sądami administracyjnymi. Posługuję się językiem angielskim i niemieckim. Świadczę pomoc prawną dla klientów z miast Kalisz, Kępno i Ostrzeszów.

Telefon

Miałeś wypadek? Walczysz o odszkodowanie? Szukasz doświadczonego adwokata? Zadzwoń do mnie.

E-mail

Napisz do mnie e-mail lub wypełnij formularz kontaktowy z opisem problemu prawnego.

Adres

Przyjdź lub umów się na spotkanie.

Biuro Wrocław
ul. Podwale 19/5, 50-043 Wrocław
Biuro Ostrzeszów
ul. I. Daszyńskiego 17, 63-500 Ostrzeszów
Biuro Kalisz
Aleja Wolności 12 lok. 106, 62-800 Kalisz
Biuro Kępno
ul. Graniczna 21a, 63-600 Kępno

ODSZKODOWANIA OC

Na skutek wypadku komunikacyjnego dojść może do szkody na mieniu (uszkodzenia pojazdu), jak i uszczerbku na zdrowiu kierowców, pasażerów i innych uczestników ruchu (także pieszych). Z pozoru niegroźnie wyglądająca kolizja nieść może jednak za sobą poważny uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego, wymagający leczenia lub rehabilitacji. Nasz adwokat oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy OC sprawcy wypadku. Reprezentujemy poszkodowanych w kontaktach z ubezpieczycielem oraz w ewentualnych postępowaniach sądowych.

ODSZKODOWANIA AC

Osoby posiadające polisę AC (Autocasco), co do zasady, chronione są ubezpieczeniem, które zobowiązuje ubezpieczyciela do finansowania naprawy szkód pojazdów objętych polisą. Nierzadko jednak ubezpieczyciel wzbrania się przed wypłatą odszkodowania za szkodę tłumacząc iż jest ona wyłączona spod ubezpieczenia lub też pojawia się różnica miedzy wyceną szkody przez ubezpieczyciela a faktycznie poniesionymi wydatkami, oczywiście na niekorzyść właściciela. Nasz adwokat świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy AC. Pomagamy w ocenie stanu faktycznego, powołaniu biegłych, a także dochodzimy roszczeń w postępowaniach przed sądem.

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY

Odszkodowanie za wypadek przy pracy jest należne pracownikowi, który doznał wypadku podczas wykonywania poleceń przełożonych lub innych czynności zleconych mu przez pracodawcę. Odszkodowanie to obejmuje także czas, w którym pracownik pozostawał do dyspozycji pracodawcy np. poza siedzibą firmy – w drodze do kontrahenta itd. Pracownik, który w czasie wykonywania swoich obowiązków pracowniczych doznał uszczerbku na zdrowiu może dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Nasz adwokat wskaże o jakie odszkodowanie lub zadośćuczynienie może ubiegać się pracownik lub jego rodzina oraz wesprze w toku postępowania sądowego.

ODSZKODOWANIA

ZAKRES USŁUG

Odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie korzyści utraconych z powodu szkody majątkowej lub szkody na zdrowiu. W praktyce wyróżnia się dwa rodzaje odszkodowań – odszkodowanie za straty materialne i zadośćuczynienie za krzywdę. Odszkodowanie za straty materialne ma stanowić ekwiwalent za utracone mienie lub zarobki (a także przyszłe korzyści), jak i wydatki poniesione na leczenie czy rehabilitację. Zadośćuczynienie za krzywdę stanowi z kolei rekompensatę za doznane cierpienie. Poniżej przedstawiam zakres wsparcia prawnego w zakresie odszkodowań, w ramach których oferujemy wsparcie naszego adwokata.

Odszkodowania z polisy OC sprawcy

Nasz adwokat wspiera poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych dochodząc odszkodowania z polis OC sprawcy. W świetle obowiązujących przepisów ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie za wypadek każdemu poszkodowanemu w danym wypadku lub jego rodzinie, jeżeli skutkiem wypadku była jego śmierć.
Nasz adwokat oferuję wsparcie prawne w obszarze spraw dotyczących dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy wypadku m.in.:
– Sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela
– Prowadzenie rozmów ugodowych
– Negocjacje
– Przygotowanie pozwu o zapłatę odszkodowania
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji

Odszkodowania z polisy AC

Nasz adwokat świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy AC. W tego typu sprawach zastosowanie mają zapisy zawarte w umowie między ubezpieczycielem a właścicielem pojazdu oraz ogólne warunki umowy, które stanowią integralną część umowy ubezpieczenia AC.

Zakres usług oferowanych przez naszego adwokata w obszarze spraw dotyczących dochodzenia odszkodowania z polisy AC to m.in.:

– Sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela
– Prowadzenie rozmów ugodowych
– Negocjacje
– Przygotowanie pozwu o zapłatę odszkodowania
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Nasz adwokat oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych za uszczerbek na zdrowiu. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ma służyć naprawieniu szkody na osobie, jaką poniósł poszkodowany w skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

Zakres usług oferowanych przez naszego adwokata w obszarze spraw dotyczących odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu to m.in. :

– Sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela
– Prowadzenie rozmów ugodowych
– Negocjacje
– Przygotowanie pozwu o zapłatę odszkodowania
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Nasz adwokat oferuje doradztwo prawne w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych za śmierć osoby bliskiej, której przysługują rodzinie i bliskim.

Zakres usług oferowanych przez naszego adwokata w obszarze spraw dotyczących odszkodowania za śmierć osoby bliskiej to m.in. :

– Sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela
– Prowadzenie rozmów ugodowych
– Negocjacje
– Przygotowanie pozwu o zapłatę odszkodowania
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Nasz adwokat oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowania za wypadek przy pracy.

Zakres usług oferowanych przez naszego adwokata w obszarze dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za wypadek przy pracy to m.in.
– Sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela/ZUS
– Prowadzenie rozmów ugodowych
– Negocjacje
– Przygotowanie pozwu o zapłatę odszkodowania
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji

Odszkodowanie za błąd lekarski

Nasz adwokat oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za błąd lekarski (błąd medyczny), którym jest postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym, np. błędna diagnoza, zaniechania w diagnostyce, nieprawidłowe leczenie itd.

Zakres usług oferowanych przez naszego adwokata w obszarze dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne to m.in. :

– Sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela
– Prowadzenie rozmów ugodowych
– Negocjacje
– Przygotowanie pozwu o zapłatę odszkodowania
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji

FotoPW 4 Adwokat kancelaria odszkodowania Kalisz Kępno Ostrzeszów
FotoPW 5 Adwokat kancelaria odszkodowania Kalisz Kępno Ostrzeszów
FotoPW 6 Adwokat kancelaria odszkodowania Kalisz Kępno Ostrzeszów