PRAWO KARNE – DORADZTWO PRAWNE

Popełniłeś wykroczenie? Otrzymałeś wezwanie do stawienia się na komisariacie policji? Postawiono Ci zarzut przestępstwa karnego lub karno-skarbowego? Zostałeś zatrzymany lub aresztowany? A może jesteś ofiarą przestępstwa i chcesz dochodzić sprawiedliwości? Doradzam oskarżonym, podejrzanym, jak i poszkodowanym w sprawach, którym przedmiotem jest prawo karne. Moja kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną od momentu zatrzymania, przez postępowanie przygotowawcze, aż po ostateczne orzeczenie sądowe. Reprezentuję Klientów z Kalisza, Kępna, Ostrzeszowa i okolic przed organami ścigania oraz sądami.

Zakres usług oferowanych przez moją Kancelarię w obszarze prawa karnego to m.in. : obrona oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę, obrona oskarżonego przed sądem, zastępstwo skazanego w postępowaniu wykonawczym, reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, reprezentacja osób poszkodowanych w postępowaniu sądowym oraz dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody.

KIM JESTEM?

Adwokat Patryk Wróbel prawo karne Kalisz Ostrzeszów Kępno
ADWOKAT

PATRYK WRÓBEL

Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Deutsch-Polnische Rechtsschule (Szkoły Prawa Niemieckiego) organizowanej przez Humboldt-Universität w Berlinie oraz WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywałem w Kancelariach Adwokackich na terenie województwa Śląskiego i Dolnośląskiego. Po ukończonej aplikacji adwokackiej złożyłem egzamin adwokacki z jednym z najlepszych wyników w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Jako adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką świadczę doradztwo prawne we wszystkich problemach prawnych, w których istotą jest prawo karne. Reprezentuję Klientów przed organami ścigania oraz w procesach sądowych. Jestem adwokatem posiadającym bogate doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi, a także sądami administracyjnymi. Posługuję się językiem angielskim i niemieckim. Świadczę pomoc prawną dla Klientów z miast Kalisz, Kępno i Ostrzeszów.

Telefon

Jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa? Jesteś osobą poszkodowaną? Zadzwoń do mnie.

E-mail

Napisz do nas e-mail lub wypełnij formularz kontaktowy z opisem problemu prawnego.

Adres

Przyjdź lub umów się na spotkanie.

Biuro Wrocław
ul. Podwale 19/5, 50-043 Wrocław
Biuro Ostrzeszów
ul. I. Daszyńskiego 17, 63-500 Ostrzeszów
Biuro Kalisz
Aleja Wolności 12 lok. 106, 62-800 Kalisz
Biuro Kępno
ul. Graniczna 21a, 63-600 Kępno

ADWOKAT DLA POKRZYWDZONYCH

Osoby pokrzywdzone mogą skorzystać ze wsparcia adwokata już na etapie postępowania przygotowawczego. Adwokat zaangażowany w sprawę w tak wczesnej jej fazie pomoże zebrać wyczerpujący materiał dowodowy w sprawie. Warto pamiętać, że osoby pokrzywdzone mogą zmagać się z decyzjami o odmowie wszczęcia postępowania lub jego umorzeniu, które często hamują ich starania o dochodzenie sprawiedliwości. Adwokat doświadczony w obszarze prawa karnego w takiej sytuacji może pomóc zaskarżyć postanowienie oraz reprezentować w kontaktach z organami ścigania i sądem.

REPREZENTACJA DLA PODEJRZANYCH

Reprezentuję interesy osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia, przestępstwa karnego lub karnoskarbowego oraz zatrzymanych przez organy ścigania. Przygotowuję najbardziej efektywną linię obrony. Zapoznaje się ze zgromadzonym materiałem dowodowy, który jest podstawą oskarżenia. Reprezentuję oskarżonego przed sądem pierwszej instancji, a gdy zachodzi taka potrzeba przygotowuję apelację do sądu odwoławczego oraz kasacje do Sądu Najwyższego. Jako adwokat staram się udzielać natychmiastowej pomocy w sytuacji zatrzymania lub aresztowania zapewniając bezpieczeństwo i prawidłowość działań funkcjonariuszy wobec zatrzymanego.

PRAWO KARNE

ZAKRES USŁUG

Prawo karne to dla wielu oskarżonych skomplikowana procedura procesowa. Wymierne efekty może zapewnić przede wszystkim doświadczenie adwokata przed organami ścigania i sądami. Dlatego też tak ważna jest pomoc adwokata, który na co dzień reprezentuje osoby obwinione o popełnienie wykroczeń i oskarżone o popełnienie przestępstw z wielu różnych „paragrafów”. Poniżej przedstawiam wszystkie obszary doradztwa prawnego w zakresie prawa karnego.

Zawiadomienie o popełnienie przestępstwa

Przygotowuję zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w imieniu osoby pokrzywdzonej. Reprezentuję pokrzywdzonych występujących przed sądem w charakterze oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych. Występuję z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie.

Postępowanie przygotowawcze

Reprezentuję oskarżonego jak i pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym. Oferuję konsultacje prawne przed rozpoczęciem postępowania. Pomagam w analizie materiału dowodowego. Uczestniczę w czynnościach dowodowych, takich jak przesłuchanie świadka i współpodejrzanych, konfrontacja, wizja lokalna.

Postępowanie sądowe

Reprezentuję Klientów przed sądem. Dbam o rzetelne ustalenie stanu faktycznego. Zastępuję skazanego w postępowaniu wykonawczym. Broniąc interesu podejrzanego, oskarżonego jak i skazanego zawsze mam na celu najbardziej korzystne orzeczenie sądu dla reprezentowanego Klienta.

Postępowania apelacyjne, kasacyjne

Sporządzam odwołanie od wyroków sądów pierwszej instancji do sądów okręgowych czy apelacyjnych tj. apelację domagając się weryfikacji orzeczenia przez sąd odwoławczy nie rzadko wnosząc o ponowne rozpatrzenie przedstawionych dowodów i okoliczności. Sporządzam także kasacje do Sądu Najwyższego.

Wniosek o warunkowym umorzeniu postępowania

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie o wznowienie postępowania

Pojawiły się nowe okoliczności lub nowe dowody w sprawie? Dowody, które stały u podstaw decyzji sądu okazały się fałszywe? Decyzja w Twojej sprawie została wydana na bazie orzeczenia lub aktu prawnego, którego zgodność z prawem została podważona? We wszystkich wskazanych powyżej sytuacjach pomagam Klientom przygotować wniosek o wznowienie postępowania.

Odroczenie wykonania kary

Możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności dotyczy skazanych, którzy nie rozpoczęli jeszcze odbywania kary. Szansę na taki obrót spraw mają osoby ciężko chore lub chore psychicznie, a także jeśli wykonanie kary wywołałoby ciężkie skutki dla całej rodziny skazanego. Przygotowuję wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, jak i wniosek o wstrzymanie czynności zmierzających do osadzenia skazanego.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Postawa skazanego, jego właściwości osobiste, warunki środowiskowe, jak i okoliczności popełnienia przestępstwa mogą dawać podstawy do starań o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary. Reprezentuję skazanego przed sądem penitencjarnym, sporządzam wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, reprezentujemy skazanego w procesie sądowym.

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny pozwala skazanemu na odbywanie kary poza zakładem karnym, w domu lub w innym miejscu, które wskaże sąd. Możliwość ta jest zastrzeżona jedynie dla osób, które spełnią wszystkie warunku objęcia systemem dozoru elektronicznego. Jako adwokat analizuję możliwości ubiegania się o dozór elektroniczny, pomagamy przygotować i uzasadnić wniosek o objęcie systemem dozoru elektronicznego.

FotoPW 4 Adwokat prawo karne Kalisz Kępno Ostrzeszów
FotoPW 5 Adwokat prawo karne Kalisz Kępno Ostrzeszów
FotoPW 6 Adwokat prawo karne Kalisz Kępno Ostrzeszów

W JAKICH SPRAWACH POMAGAM?

Poniżej prezentujemy wybrany zbiór spraw, w których posiadamy doświadczenie:

 • jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • posiadanie i handel narkotykami
 • wypadki drogowe
 • kradzież
 • włamanie
 • rozbój
 • oszustwo
 • groźby karalne
 • znęcanie się
 • stalking (nękanie)
 • znieważenie
 • zniesławienie
 • naruszenie nietykalności cielesnej
 • uszczerbek na zdrowiu
 • nieumyślne spowodowanie śmierci