POMOC PRAWNA W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie zastępstwa Klientów przed organami administracji państwowej, obsługi spraw rozstrzyganych przez wojewódzkie sądy administracyjne oraz spraw rozstrzyganych przez Naczelny Sąd Administracyjny.

ZEZWOLENIA, LICENCJE I KONCESJE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie zastępstwa Klientów przed organami administracji państwowej polegające m. in. uzyskaniu wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji.

SPRAWY PRZED SĄDEM ADMINISTRACYJNYM

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie obsługi spraw rozstrzyganych przez wojewódzkie sądy administracyjne oraz przez Naczelny Sąd Administracyjny

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

ZAKRES USŁUG

Zastępstwo Klientów przed organami administracji państwowej

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie zastępstwa Klientów przed organami administracji państwowej.
Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze świadczenia pomocy prawnej przed organami administracji publicznej to m.in. :
– Reprezentacja Klientów przed urzędami i organami administracji publicznej.
– Pomoc w uzyskaniu wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji.
– Pomoc w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń i dokumentów związanych z uruchamianiem nowych inwestycji.
– Sporządzanie odwołań, zażaleń, a także wniosków w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej.

Pomoc prawna przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie obsługi spraw rozstrzyganych przez wojewódzkie sądy administracyjne.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze świadczenie pomocy prawnej przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi to m.in. :
– Analiza sprawy poprzedzająca złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
– Sporządzenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
– Reprezentacja przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Sprawy rozstrzygane przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie obsługi spraw rozstrzyganych przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze świadczenie pomocy prawnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym to m.in. :

– Analiza sprawy poprzedzająca wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
– Sporządzenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
– Reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

sprawy karne adwokat Wróbel Wrocław